MC Thanh Mai bị trật chân vẫn cố gắng tổ chức sự kiện

.
Nguồn: ngoisao.vn