Trâm Anh - CEO ILGU71 Việt Nam rạng rỡ tại buổi ký hợp tác với Hàn Quốc

.
Nguồn: ngoisao.vn