Archivism 2019: Làn sóng Á Đông

Archivism 2019: Làn sóng Á Đông

Sau một năm ra mắt cộng đồng yêu thời trang Sài Gòn, Hidden Archive đã trở lại với Archivism 2019 bằng chủ đề thú vị và những...